مجسمه تندیس و پیکره شهریار مدل تندیس رستم و اسفندیار کد M390


قیمت: 3 میلیون تومان
رنگ: زرد
-